คอมไพเลอร์และคอนโซลเหมือนกันหรือไม่ หรือความแตกต่างระหว่างพวกเขาคืออะไร?


ตอบ 1:

Console เป็นแอปพลิเคชั่นที่อนุญาตให้ใช้งานกับคำสั่งเท่านั้น

 

โดยทั่วไปแล้วคอมไพเลอร์เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมภาษาระดับสูงถึงภาษาที่เรียกใช้งานคอมพิวเตอร์หรือภาษาเครื่อง

เช่นคอมไพเลอร์สามารถเป็นเครื่องแปลซึ่งแปลประโยคที่คุณพูดเป็นภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษ สมมติว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจ