คุณสามารถยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างสถานการณ์และสถานการณ์ได้หรือไม่?


ตอบ 1:

ความแตกต่างเกี่ยวกับกาล - สถานการณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันและสถานการณ์เป็นภาพในอนาคต สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในสถานการณ์ แต่อาจมีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่นบางคนอาจอาศัยอยู่ใกล้กับชายฝั่ง สถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาคือพวกเขาอยู่เหนือระดับน้ำทะเลหนึ่งเมตร แต่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นพวกเขาอาจถูกน้ำท่วมในเวลา 100 ปี