คริสเตียนความแตกต่างระหว่างบาปกับความชั่วคืออะไร?


ตอบ 1:

ขอบคุณสำหรับคำถามเพื่อน

และฉันต้องบอกว่ามันเป็นคำถามที่ดีจริงๆ

ฉันเป็นความคิดเห็นของฉัน

ความชั่วร้ายคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนบาป

ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่าความชั่วร้ายเป็นความคิดและบาปคือการกระทำของความคิดนั้น

รูปภาพฆาตกรรม “ ความชั่วร้าย” กำลังไตร่ตรองผู้สังหารและคิดเกี่ยวกับทุกขั้นตอนและความคิดเกี่ยวกับมัน“ บาป” กำลังดำเนินการตามแผนนั้นและดำเนินการสังหาร

คนมักจะไม่“ เพียงแค่ทำสิ่ง” ทุกการกระทำมาจากความคิดก่อน


ตอบ 2:

ความชั่วร้ายเป็นอะไรที่แยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า ในกรณีนี้แม้สิ่งที่ไร้เดียงสาหรือดีอาจเป็นความชั่วร้าย: อาหารเครื่องดื่มยางาน ฯลฯ หากสิ่งที่คุณกำลังทำคือขัดขวางคุณไม่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายสำหรับคุณ หรือวางลง

ความบาปเป็นการกระทำที่ก่อกบฏต่อพระเจ้าจงใจทำบางสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทำ


ตอบ 3:

คริสเตียนความแตกต่างระหว่างบาปกับความชั่วคืออะไร?

ความแตกต่างเป็นเรื่องของสาเหตุและผลที่ตามมา

ความบาปการพลาดเป้าหมายหรือเครื่องหมายการตัดสินใจล่วงหน้าคิดล่วงหน้าและการกระทำ

กระบวนการดังต่อไปนี้ paterns ที่มองไม่เห็นหรือซ่อนอยู่ แต่มีอะไรบางอย่างที่จะต้องย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บาปเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

ความชั่วร้ายนั้นเกี่ยวกับความว่างเปล่าพลังการทำลายล้างที่มืดมิด

Elie Wiesel สรุปธรรมชาติของความชั่วร้ายด้วยบางบรรทัดที่เรียบง่าย

ตรงกันข้ามกับความรักไม่ได้เกลียดมันไม่แยแส สิ่งที่ตรงกันข้ามกับงานศิลปะไม่ใช่ความอัปลักษณ์ แต่เป็นสิ่งที่ไม่แยแส ตรงกันข้ามกับความศรัทธาไม่ใช่บาปมันไม่แยแส และสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชีวิตไม่ใช่ความตายมันไม่แยแส - Elie Wiesel

ความบาปไม่ใช่สาเหตุ แต่เป็นผลตามมา

ความชั่วร้ายตรงกันข้ามดูดกลืนพลังอันทรงพลังอย่างช้า ๆ เพื่อสร้างความยุติธรรมสำหรับอาชญากรรมที่ไม่รู้ตัวหรือไร้สติ

บางครั้งความบาปกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่เป็นไปได้สำหรับความชั่วร้ายที่จะหายไป

พระเยซูทรงแสดงความรักต่อคนบาปเป็นประจำและน้อยกว่าสำหรับความคิดชั่วร้ายที่บิดเบี้ยว

เมื่อได้ยินเรื่องนี้พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า "ไม่ใช่คนที่มีสุขภาพดีที่ต้องการแพทย์ แต่เป็นคนป่วยฉันไม่ได้มาเรียกคนชอบธรรม แต่เป็นคนบาป

แมตต์ 9:13 การอ้างอิงโยง (37 ข้อ)


ตอบ 4:

บาปหรือชั่ว? คุณตัดสินใจ. หลักฐานในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเพศที่ไม่เกิดผลเป็นสิ่งต้องห้ามที่อาดัมกับเอวากินในสวนเอเดนเพราะถึงแม้เนื้อเรื่องจะสอดแทรกเรื่องเพศทางเพศก็ตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่“ มีผลและทวีคูณ” ก็ตาม . สำรวจมุมมองนี้เพิ่มเติมได้ที่ http: //www.thefirstscandal.blogs ....


ตอบ 5:

บาปหรือชั่ว? คุณตัดสินใจ. หลักฐานในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเพศที่ไม่เกิดผลเป็นสิ่งต้องห้ามที่อาดัมกับเอวากินในสวนเอเดนเพราะถึงแม้เนื้อเรื่องจะสอดแทรกเรื่องเพศทางเพศก็ตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่“ มีผลและทวีคูณ” ก็ตาม . สำรวจมุมมองนี้เพิ่มเติมได้ที่ http: //www.thefirstscandal.blogs ....


ตอบ 6:

บาปหรือชั่ว? คุณตัดสินใจ. หลักฐานในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเพศที่ไม่เกิดผลเป็นสิ่งต้องห้ามที่อาดัมกับเอวากินในสวนเอเดนเพราะถึงแม้เนื้อเรื่องจะสอดแทรกเรื่องเพศทางเพศก็ตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่“ มีผลและทวีคูณ” ก็ตาม . สำรวจมุมมองนี้เพิ่มเติมได้ที่ http: //www.thefirstscandal.blogs ....


ตอบ 7:

บาปหรือชั่ว? คุณตัดสินใจ. หลักฐานในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเพศที่ไม่เกิดผลเป็นสิ่งต้องห้ามที่อาดัมกับเอวากินในสวนเอเดนเพราะถึงแม้เนื้อเรื่องจะสอดแทรกเรื่องเพศทางเพศก็ตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่“ มีผลและทวีคูณ” ก็ตาม . สำรวจมุมมองนี้เพิ่มเติมได้ที่ http: //www.thefirstscandal.blogs ....


ตอบ 8:

บาปหรือชั่ว? คุณตัดสินใจ. หลักฐานในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเพศที่ไม่เกิดผลเป็นสิ่งต้องห้ามที่อาดัมกับเอวากินในสวนเอเดนเพราะถึงแม้เนื้อเรื่องจะสอดแทรกเรื่องเพศทางเพศก็ตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่“ มีผลและทวีคูณ” ก็ตาม . สำรวจมุมมองนี้เพิ่มเติมได้ที่ http: //www.thefirstscandal.blogs ....


ตอบ 9:

บาปหรือชั่ว? คุณตัดสินใจ. หลักฐานในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเพศที่ไม่เกิดผลเป็นสิ่งต้องห้ามที่อาดัมกับเอวากินในสวนเอเดนเพราะถึงแม้เนื้อเรื่องจะสอดแทรกเรื่องเพศทางเพศก็ตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่“ มีผลและทวีคูณ” ก็ตาม . สำรวจมุมมองนี้เพิ่มเติมได้ที่ http: //www.thefirstscandal.blogs ....


ตอบ 10:

บาปหรือชั่ว? คุณตัดสินใจ. หลักฐานในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเพศที่ไม่เกิดผลเป็นสิ่งต้องห้ามที่อาดัมกับเอวากินในสวนเอเดนเพราะถึงแม้เนื้อเรื่องจะสอดแทรกเรื่องเพศทางเพศก็ตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่“ มีผลและทวีคูณ” ก็ตาม . สำรวจมุมมองนี้เพิ่มเติมได้ที่ http: //www.thefirstscandal.blogs ....