คุณรู้จักความแตกต่างระหว่างขวดและหลอดหรือไม่?


ตอบ 1:

วิธีง่ายๆในการค้นหาของ Google คุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอ?

ampule เป็นภาชนะแก้วที่ปิดผนึกมักจะมีสารที่ฉีดได้และใช้เพียงครั้งเดียวเมื่อคุณแตกส่วนบนของแก้วออก

ขวดมักจะผนึกด้วยจุกยางหรือฝาเกลียวหรือจุกแก้วและมักจะมียาที่เก็บและใช้ในโอกาสปกติ