Edexcel, ATHE หรือ CMI ความแตกต่างระหว่างพวกเขาคืออะไร?


ตอบ 1:

หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร Pearson Edexcel เป็นหนึ่งในองค์กรการตัดสินที่เป็นส่วนตัวที่สำคัญและไม่เพียง แต่ที่นี่ แต่อยู่ในส่วนอื่น ๆ ของโลก

ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับอีกสองคน แต่อาจหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในสหราชอาณาจักร แต่อยู่ที่อื่นและนี่คือแหล่งมอบรางวัลในท้องถิ่นของคุณดังนั้นฉันจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างไรก็ตาม Edexcel นั้นปลอดภัยเสมอเพราะพวกเขาเป็นเหมือน Microsoft แห่งโลกการศึกษา แต่พวกเขาอาจมีราคาแพงกว่าการแข่งขันในท้องถิ่น