เราจะบอกความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวทางศีลธรรมกับความเจ็บป่วยทางจิตได้อย่างไร?


ตอบ 1:

สำหรับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเชื่อว่าความเจ็บป่วยทางจิตและการใช้สารเสพติดเป็นความล้มเหลวทางศีลธรรม ฉันเชื่อว่าเรารู้แจ้งมากขึ้นเมื่อเราได้เข้าใจโรคและการรักษาของพวกเขา

ความเจ็บป่วยทางจิตเป็นสิ่งที่ทำให้เขาห่างไกลจากสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ฉันคิดว่ามีความล้มเหลวทางศีลธรรมมากมายในโลกและสามารถพิจารณาได้ในขอบเขต "ปกติ"