ความแตกต่างระหว่าง symmetric multiprocessing และ asymmetric multiprocessing สามารถอธิบายได้อย่างไรในเงื่อนไขของคนธรรมดา?


ตอบ 1:

ในมัลติโปรเซสเซอร์พิจารณาระบบสองระบบหากโปรเซสเซอร์สองตัวคือ x86 ISA เราเรียกระบบเป็นสมมาตรมัลติโปรเซสเซอร์หากโปรเซสเซอร์หนึ่งคือ x86 และอีกอันคือ ARM หรืออื่น ๆ ที่เราเรียกว่าโปรเซสเซอร์แบบไม่สมมาตรหลายตัว

หน่วยประมวลผลแบบสมมาตรมีข้อได้เปรียบของคอมไพเลอร์และเลย์เอาต์ที่ง่าย ฯลฯ และการถอยกลับคือเราต้องการสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันสำหรับภาระงานที่แตกต่างกัน