ฉันจะอธิบายความแตกต่างระหว่างวัตถุและคลาสในวิธีที่ง่ายที่สุดได้อย่างไร


ตอบ 1:

ความแตกต่างระหว่างคลาสและวัตถุใน C ++

คำนิยาม

Class เป็นกลไกของการผูกข้อมูลสมาชิกและวิธีการที่เกี่ยวข้องในหน่วยเดียว อินสแตนซ์ของคลาสหรือตัวแปรของคลาส

การดำรงอยู่

คลาสคือการดำรงอยู่อย่างมีเหตุผล วัตถุมีอยู่จริง

การจัดสรรหน่วยความจำ

ในพื้นที่หน่วยความจำระดับไม่ได้ถูกจัดสรรเมื่อมันถูกสร้างขึ้น ในพื้นที่หน่วยความจำวัตถุถูกจัดสรรเมื่อมันถูกสร้างขึ้น

ประกาศ / คำนิยาม

นิยามคลาสถูกสร้างขึ้นหนึ่งครั้ง วัตถุถูกสร้างขึ้นหลายครั้งตามที่คุณต้องการ