ฉันจะแก้ไขความแตกต่างระหว่างลองจิจูดของ Greenwich 82 ° 30 E และลองจิจูด 46 ° W ได้อย่างไร


ตอบ 1:

ลองจิจูดตะวันออกถือว่าเป็นบวกและลองจิจูดตะวันตกเป็นลบ

ค้นหาความแตกต่างผลลัพธ์ในการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของการอ้างอิงจากนั้นเพิ่มพีชคณิต หากลองจิจูด 46 องศาเป็นจุดเริ่มต้นตำแหน่งตะวันออกจะเป็นผลรวม 124 องศา 30 นาที หากตำแหน่งตะวันออกเป็นตำแหน่งเริ่มต้นความแตกต่างเป็นค่าลบอย่างไรก็ตามผลรวมจะเท่ากัน แสดงว่าทิศทางของการเดินทางถูกลบ