คุณเขียนความแตกต่างระหว่าง 'त' และ 'ट', 'न' / 'ण' / 'ञ' และ 'ङ', 'श' และ 'ष' เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร


ตอบ 1:

คุณสามารถติดตามสคริปต์การออกเสียงภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับในหนังสือ ISKCON (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อจิตสำนึกของกฤษณะ) เช่น Bhagavadgita ตามที่เป็นอยู่

นี่คือจากหนังสือเล่มแรกของ Samskrt ของเซอร์ Ramakrishna Gopal Bhandarkar สคริปต์ที่คล้ายกันนี้พบในพจนานุกรมที่เขียนโดย Sir Monier Williams หรือ Sri Vaman Sivaram Apte, Max Muller เป็นต้น