เราจะบอกความแตกต่างระหว่างความไม่มั่นคงและความรักได้อย่างไร


ตอบ 1:

อยู่ในการแต่งงานระยะยาวฉันโต้แย้งข้อเรียกร้องของคุณ

ประสบการณ์ความรักของฉันเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งสองเราแข็งแกร่งขึ้นและปลอดภัยขึ้นไม่อ่อนแอและไม่ปลอดภัย ความรักที่แท้จริงให้พลังที่ 1 + 1 ไม่เท่ากับ 2 มันเป็นเหมือน 4 หรือ 10 หรือ 1783 หรือไม่สิ้นสุด

ถ้าคุณรู้สึกอ่อนแอและอ่อนแอคุณจะมีความสัมพันธ์กับคุณเพิ่มมากขึ้น