วิธีทำหน้ากากป้องกันแก๊สพิษจากวัชพืช


ตอบ 1:

ขึ้นอยู่กับว่าคุณหมายถึงอะไรจากการทำงานกับพวกเขา แต่สมมติว่าคุณมีหน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่ซีลนั้นดีด้วยตัวกรอง ABEK ที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสมคุณไม่ควรสูดดมสิ่งใด ๆ จากกัญชา แต่โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะหายใจไม่ออก ควันใด ๆ ก็ยังคงติดเสื้อผ้าของคุณหรืออะไรก็ตามและทำให้คุณมีกลิ่น


ตอบ 2:

ค่อนข้างเป็นคำถามโง่ ๆ ถ้าพวกเขาจะทำงานกับ CS Gas ใช่มันจะปกป้องคุณจากความชั่วร้ายของกัญชา โชคดี.