ความแตกต่างระหว่างระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และการควบคุมการเบรกขณะเข้าโค้ง (CBC) คืออะไร?


ตอบ 1:

ระบบเบรก ABS จะถูกนำมาใช้กับการเบรค แต่ CBC จะทำการกระจายแรงเบรกในขณะที่การเบรกที่มุมแม้คนขับจะใช้โหลดผิดปกติหรือฉับพลันเกินขีด จำกัด

มันเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมกับระบบ ABS

สมมติว่าเราเข้าโค้งเร็วโดยไม่มีระบบนี้แล้วมันอาจมีแนวโน้มว่ารถจะโค่นล้มหรือทำให้รถไม่สามารถควบคุมได้