อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเพิ่มและประสิทธิภาพ?


ตอบ 1:

โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการวัดหน่วยเฉพาะ (สามารถเป็นอะไรก็ได้เช่นแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าความเร็วแรงบิด) ในระบบโดยทั่วไประหว่างเอาท์พุทและอินพุตในขณะที่ประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับผลผลิตที่มีประโยชน์ที่ผลิตในบริบทของอินพุททั้งหมด ที่จะเกิดขึ้น

นำตัวอย่างของระบบไฟฟ้าใด ๆ

เกน (กำลังไฟ) = กำลังขับ / กำลังไฟฟ้าเข้า

ประสิทธิภาพ (พลังงาน) = กำลังขับ (จำเป็นหรือต้องการหรือมีประโยชน์) / กำลังไฟฟ้าเข้า