อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรวบรวมขยะและ finalizer?


ตอบ 1:

การรวบรวมขยะเป็นระบบการจัดการหน่วยความจำที่ทำให้โปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องเพิ่มหน่วยความจำด้วยตนเองจากวัตถุที่ไม่ได้ใช้

Finalizeror เป็นวิธีพิเศษที่ดำเนินการขั้นสุดท้ายโดยทั่วไปแล้วการล้างข้อมูลในบางรูปแบบ Finalizer จะถูกดำเนินการในระหว่างการทำลายวัตถุก่อนที่วัตถุจะถูกจัดสรรคืนและเป็นส่วนเสริมของ initializer ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างการสร้างวัตถุตามการจัดสรร