ความแตกต่างระหว่างมุสลิมอินเดียและอินโดนีเซียคืออะไร?


ตอบ 1:

มีความเป็นไปได้ที่บางคนไม่ชอบคำตอบของฉันดังนั้นด้วยความเคารพต่อทุกคน

มุสลิมอินเดียได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหรับนี่คือสาเหตุที่พวกเขาไม่ยอมรับความจริงที่ว่าพวกเขาได้รับการดัดแปลงจากศาสนาฮินดูและบรรพบุรุษของพวกเขาคือฮินดูสตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดของอิทธิพลนี้คือพวกเขาตั้งชื่อลูก ๆ ว่าอัคบาร์ Wasim เป็นต้น ชาวมุสลิมยอมรับความจริงที่ว่ารูปแบบการสักการะของพวกเขาเปลี่ยนไป แต่ก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นชาวฮินดู