อะไรคือความแตกต่างระหว่าง“ มันขึ้นอยู่กับคุณ” และ“ มันขึ้นอยู่กับคุณ”?


ตอบ 1:

“ ขึ้นอยู่กับคุณ” หมายความว่าเป็นตัวเลือกของคุณ

“ ฉันควรมีแผ่นสีแดงหรือสีเขียวหรือไม่”

"มันขึ้นอยู่กับคุณ".

“ ลงมาเพื่อคุณ” หมายความว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณ

“ แผนกของเรากำลังสูญเสียพนักงาน มีอะไรที่สามารถทำได้หรือไม่”

“ คุณเป็นผู้จัดการที่รับผิดชอบการจ้างงานมันขึ้นอยู่กับคุณแล้ว”

(คำตอบของฉันคือภาษาอังกฤษแบบอังกฤษฉันทราบบางคนด้านล่างฉันพูดตรงกันข้าม)