อภิปรัชญาและอภิปรัชญาต่างกันอย่างไร


ตอบ 1:

มีบางอย่างที่ทับซ้อนกัน แต่อภิปรัชญานั้นกว้างกว่าและสามารถนำไปใช้กับหลากหลายสาขาวิชานอกภววิทยา (เช่นอภิปรัชญาของญาณวิทยาจริยธรรมภาษา ฯลฯ ) ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ แต่ความคิดของฉันในด้านอภิปรัชญาคือมันเกี่ยวข้องกับคำถามที่เป็นนามธรรมมากขึ้นและมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของสิ่งต่าง ๆ อภิปรัชญาเป็นกรอบสำหรับการให้เหตุผลซึ่งสามารถนำไปใช้กับเกือบทุกอย่างและอภิปรัชญาเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านี้ แต่คุณก็ถูกที่คำถามเช่น "อะไรคือสถานะ ontological ของ X" เป็นคำถามเลื่อนลอยเช่นกัน


ตอบ 2:

อภิปรัชญาเป็นวิธีการที่เป็นระบบในสิ่งที่มีชนิดพื้นฐาน ฉันหมายถึงอะไรโดย "พื้นฐาน" ชนิดต่าง ๆ ต้องเป็นแบบทั่วไปมากพอที่จะไม่เป็นหัวข้อของวิทยาศาสตร์เฉพาะด้านเช่นชีววิทยา ยกตัวอย่างเช่นพิจารณาความแตกต่างระหว่างสิ่งต่าง ๆ เช่นคุณกับฉันและดวงอาทิตย์และลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุเหล่านี้ วิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้ความแตกต่างนี้ระหว่างวัตถุและคุณสมบัติของพวกเขา ดังนั้นการทำความเข้าใจธรรมชาติของความแตกต่างนี้จึงเป็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับธรรมชาติ

แต่อภิปรัชญาไม่ได้มีแค่อภิปรัชญา อภิปรัชญาเป็นเหมือนอภิปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมทั่วไปบางอย่างของความเป็นจริงอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของความเป็นจริง ตัวอย่างเช่นธรรมชาติของความเป็นเวรกรรมไม่ว่าจะมีเจตจำนงเสรีหรือไม่นั้นเป็นคำถามเชิงเลื่อนลอย ไม่ว่าจะมีพระเจ้าเป็นคำถามอภิปรัชญาหรือไม่ แต่อภิปรัชญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกาย - เอนทิตี้ของ มีสิ่งต่าง ๆ เช่นมุมมองอภิปรัชญาวัตถุนิยมที่ไม่สนับสนุนการดำรงอยู่ของหน่วยงานที่ไม่ใช่ทางกายภาพ เราอาจพูดได้ว่าอภิปรัชญานั้นรวมถึงอภิปรัชญา แต่ยังมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับความจริงที่เป็นเรื่องทั่วไปเพื่อไม่ให้ถูก จำกัด อยู่ในหนึ่งในวิทยาศาสตร์พิเศษ ตัวอย่างเช่นการทะเลาะวิวาทมากกว่าการกำหนดเมื่อเทียบกับเจตจำนงเสรี


ตอบ 3:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 4:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 5:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 6:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 7:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 8:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 9:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 10:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 11:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 12:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 13:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา


ตอบ 14:

อภิปรัชญาเป็นแนวปฏิบัติของการบิดงอคำศัพท์และแนวคิดจากบริบทชีวิตของพวกเขาซึ่งพวกเขามีความหมายและจากนั้นจึงสรุปและนำคำเหล่านี้กลับมาเป็นคำอภิปรัชญา เมื่อแยกออกจากสามัญสำนึกและการใช้งานจริงข้อตกลงทางอภิปรัชญาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอภิปรัชญาและมีเพียงการใช้งานและความหมายภายในอภิปรัชญานั้นเท่านั้นและได้เปลี่ยนโทเค็นซ้ำซ้อนซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระหาก "นำมาใช้ใหม่" สู่โลกธรรมดา

อภิปรัชญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพียงสองคำว่า "เป็น" และ "การดำรงอยู่" เช่นคำที่เรียบง่ายและบางคำสั่ง "สิ่งมีชีวิต" สามารถเลื่อนลอยได้หลังจากหลายปีและหลายพันหน้าเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติที่ ข้อตกลงที่ว่า "สิ่งมีชีวิต" และ "มีอยู่" จะต้องใช้ข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในความมั่นใจป้านพูดพล่ามของอภิปรัชญาอภิปรัชญา