ความแตกต่างระหว่างตัวเลข 3 หลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและตัวเลข 2 หลักคืออะไร?


ตอบ 1:

คุณไม่ได้ระบุหมายเลข 2 หลัก

แต่แล้วยัง

  1. ความแตกต่างระหว่างตัวเลข 3 หลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (999) และตัวเลขสองหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (99) คือ = 999–99 = 900 ความแตกต่างระหว่างตัวเลข 3 หลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (999) และตัวเลขสองหลักที่เล็กที่สุด (10) คือ = 999–10 = 989 หมายเลขหลัก (999) และจำนวนของตัวเลขสองหลัก (99–9 = 90) คือ = 999–90 = 909

ตอบ 2:

คุณดูเหมือนจะต้องการความแตกต่างระหว่าง 999 และตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่ 10 ถึง 99 ดังนั้นนี่คือ:

989 988 987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 974 973 972 971 946 946 946 946 946 946 946 965 955 955 955 955 955 955 955 955 995 995 9 95 9 95 9 95 9 95 9 95 9 95 9 95 9 95 9 9 9 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923 922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

หวังว่าจะช่วย