ความเข้าใจและการตระหนักถึงความแตกต่างคืออะไร?


ตอบ 1:

เข้าใจหมายถึงการรับรู้ความหมายของผู้พูดหรือหนังสือที่คุณกำลังอ่าน

ตระหนักถึงความหมายของการตระหนักถึงความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ ในความหมายที่เข้าใจง่าย มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ทางกายภาพ

ตัวอย่าง:

คุณจะตระหนักถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานในโรงเรียนเมื่อคุณกำลังศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรม